Gobernu korporatiboa2021-02-15T13:13:12+02:00
Gobernu korporatiboa
Patronatua

Gure Patronatua BBKren gobernu- eta ordezkaritza-organo gorena da. Patronatuari dagokio fundazio-helburuak betetzea eta Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak administratzea.

Batzorde delegatuak

Patronatuko kide bakoitza bere borondatez sartu da batzordeetan, espezialitate, arrazionaltasun eta bakoitzaren profilari gehien egokitzen zaion gaia hartzeko irizpideei jarraituz, eta guztien parte-hartzea bilatuz.

Zuzendaritza taldea

Erakundearen kudeaketa eta zuzendaritza pertsonarik egokienen esku lagatzen dugu beraien ezaupideak, bertuteak, esperientzia eta lidergo-gaitasuna kontuan hartuta.

Dokumentu korporatiboak

BBKn bikaintasuna funtsezko elementutzat jotzen dugu gure kudeaketa-ereduan. Horregatik, gure gobernu korporatiboaren sistema osatzen duten dokumentuak sektoreko jardunbiderik onenetara egokitzen ditugu.