IKAS GUNE

Hurrengo tailerrak:

Tailer horretan, elkarrizketarako partaidetza-estrategien bidez, pertsona heldu – nagusien kolektiboan dagoen heterogeneotasuna agerian jartzeko ahalegina egingo da, baterako premia eta interesak bateratzeko saiakera egiteaz gainera. Tailerra ematen duten pertsonak: Itziar Morante Bilbao.

Tailer honen xedea pertsona heldu – nagusien aniztasunari buruzko gogoeta eta elkarrizketa bultzatzea da, talde heterogeneoa dela ulertuta, gainera arrazoi sozial, kultural, sexuko, izaera sexualeko edota arrazakoak eraginda bereizita dagoena.

Gainera, kolektiboko taldearen aniztasunaren artean bizikidetzak duen balioari buruzko sentsibilizazioa bilatuko da elkarren artean hobeto ulertu eta guztion artean bidezkoagoa eta berdintasunera begira egongo den gizarte bat eraikitzeko.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASO191015 Asteartea 16:30 -19:30 8 € 18 € 19/10/22 19/10/29 6
Tailer honetan parte hartzen duten pertsonei gidaritza eta aholkularitza eskainiko zaie beren sustraien bilaketan eta beren zuhaitz genealogikoaren eraketan. Tailerra ematen duten pertsonak: MSN DOKUTALDE.

Zuhaitz genealogikoa familiako kide ezberdinen artean finkatzen diren harremanen ikusizko irudikapena da. Pertsona gehienentzat beren sustraiak nondik datozen jakitea oso garrantzitsua da. Hori dela eta, tailer honetan parte hartzen duten pertsonei beren zuhaitzaren eraketan gidatuko zaie ikerketa eta sormena ardatz dituen metodologia bati helduz.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASO191114 Osteguna 16:30 -19:30 8 € 18 € 19/11/14 19/11/28 9
Tailer honetan ariketa praktikoak egingo dira eta ongizate mentalari dagokionez gakoak diren zenbait alderdiri buruzko eduki teorikoak ikasiko dira, besteak beste: emozioak, memoria, adimena, ikaskuntza, etab. Tailerra ematen duten pertsonak: Daniela Ramos Usuga, psikologian graduatua eta neuropsikologia masterduna.

Osasunaren alderdi kognitibo eta sozialenak azpimarratuko ditu tailer honek, bi alderdi gako landuz:

  • Emozioak: ariketa teoriko eta praktikoak eginez parte hartzen duten pertsonek beren emozioak ulertu, azaldu eta erregulatzen ikasiko dute. Horrek osasunean bere eragina du, maila fisiko nahiz psikologikoan. Aldi berean, lagungarri da pertsonentzat bizitzara egokitzeko, prozesu jakin batzuetan oinarrizko moduan nahasita daudelarik: erabakiak edo irtenbideak hartzea eta arazoei aurre egitea.
  • Prozesu kognitiboetan ahalegina gaitasun kognitiboak mantentzekoa da, eta baita, entrenamendu dinamiko baten bidez zenbait alderdi hobetzekoa da, esate baterako, pentsamendu positiboa, gizarte-trebetasunak, etab.
Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASA191014 Astelehena 11:00 -13:00 10 € 20 € 19/10/21 19/12/16 18
Mindfulnes tailerra lagungarri da, hura egiten duten pertsonentzat, orainaldian bizitzeko eta iraganak eta etorkizunak gaur garrantzitsuak diren erabakiak hartzeko garaian eraginik izan ez dezaten. Tailerra ematen duten pertsonak: Susana García Sellares.

Tailer honen helburua buruaren eta gorputzaren kontzientzia aktibatzea da orain eta hemen bizitzeko, hori baita egiaz zerbait egin dezakegun une bakarra. Mindfulness delakoak, gure pentsamenduaren jarraibideez eta hartuta ditugun jokabide automatikoez jabetzeko lagungarri izanik, zeregin oso garrantzitsua bete dezake gure ongizate fisiko eta psikologikoa hobetzeari so.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASA191016 Asteazkena 11:00 -13:00 10 € 20 € 19/10/23 19/12/18 18
Tailer oso praktikoa da, eta baliagarri izango da norberaren emozioak zehaztu, ezagutu eta entrenatzeko, erabakiak hartzeko gaitasuna hobetzea lortzeko eta balizko gatazkei aurre egin eta horiek ebazteko xedez. Tailerra ematen duten pertsonak: Laura Ruiz Lopez de Castro, psikologia litzentziatua eta gerontología masterduna.

Tailerrak gure eguneroko emozioak kudeatzeko lagungarri izango zaizkigun tekniken ikaskuntzarako espazio baterako aukera eskaintzen du. Tailerrean zehar gure rol ezberdinak behar bezala betetzeko lagungarri izango zaizkigun estrategia ezberdinak ikasi ahalko dira, sentitzen ari garenaz konturatzeko. Ikuspegi teoriko-praktiko baten bidez taldeak baterako erreferentziazko esparru bat izango du. Esparru horretatik ulermena landuko da eta ematen diren prozesu ezberdinak kokatuko dira, eta kasu bakoitzean egokia den estrategia aplikatu.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASA191017 Osteguna 11:00 -13:00 8 € 18 € 19/10/24 19/11/07 6
Tailer teorikoa eta praktiko honetan, dinamika ezberdinen bidez, osasunarekin lotutako gaiak landuko dira, esate baterako: osasuna eta ongizatea, elikadura, sexualitatea, gizarte-harremanak, etab. Tailerra ematen duten pertsonak: Lorena Garrido, psikologia litzentziatua.

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, osasuna da izaki bizidun orok erabateko ongizatea izatea ahalbidetzen duena, hala maila fisikoan nola maila mental eta sozialean. Bizitza osasungarri batetik harago, bizi-estilo osasuntsu bat aipatu behar da, zeinaren parte baitira elikadura, ariketa fisikoa, osasunaren prebentzioa, lana, ingurumenarekiko harremana eta gizarte-jarduna. Horrela, programa honetan Ongizatea hiru mailen bidez lortzeaz hitz egingo dugu:

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GASA191105 Asteartea 16:30 -19:30 10 € 20 € 19/11/05 19/12/17 21
Tailer horretan, sormena kontzeptuari buruzko teoriari helduz eta teknika artistiko berritzaile ezberdinak landuz, parte hartzen duen pertsona bakoitzak berezko “artelanak” sortzea bilatuko da. Tailerra ematen duten pertsonak: Marian Sánchez Bellido, Arte ederretan lizenziatuta.

Sormena kontzeptu, produktu edo prozesu berriak ekoiztea da, aurretiaz dagoenetik abiatuta. Tailerraren asmoa ez da sormena aparteko inspirazio modura hautematea, lan eta konstantziarik eskatzen ez duena, izan ere, sormen-prozesuetan egiaz garrantzitsua ekina eta erabakimena izatea da. Arte plastikoetako tailerren ideia tradizionalarekin hautsi nahi da, berezko lana xede duten obra edo lanen eraketa oinarritzen baitira horiek. Pertsona bakoitzaren lana oinarritzat hartuta eta irudimena erabiliz, norbanako edo taldeko produktu bat sortzeko pentsamendua eta esperientzia eskuratzea teknika ezberdinen bidez. Une bakoitzean lantzeko diziplinaren hautaketa parte hartzen duten pertsonen taldeak zehaztuko du.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAAR191018 Ostirala 11:00 -13:00 10 € 20 € 19/10/25 19/12/20 18
Tailer honen helburua da parte hartzen duten pertsonen osasun-egoera subjektiboa hobetzea, ariketak eginez eta musikari eta musikak dituen onurei buruzko kontzeptuak ikasiz. Tailerra ematen duen persona: PLAY MUSIC BILBAO.

Tailer dibertigarri eta interesgarri honetan parte hartzen duten pertsonek beren osasuna eta ongizatea musikarekin nola hobetu jakingo dute. Eduki teorikoak eta ariketa praktikoak eta taldeko dinamikak txandatuko dira. Aipatu dinamika horietan musikarekin lan eginez eskuratzen diren emaitzak ikusiko dituzte.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAMU191015 Asteartea 11:00 -13:00 10 € 20 € 19/10/22 19/12/15 18
Astean topaketa bat egitea da xedea. Topaketa horretan parte hartzen duten pertsonentzat interesgarriak diren gaiak landuko dira teknika ezberdinak baliatuz. Teknika horiek parte-hartzaileek erabakiko dituzte: zinema, tertulia, konferentzia, etab. Tailerra emango duen persona: ANDREA ESTANCONA LOROÑO -JUAN PABLO ORDUÑEZ MAWATREES.

Tailer honen helburua parte hartzen duten pertsona guztiek iritziak eman eta parte hartzeko espazio bat sortzea da. Gai ezberdinak gai jakin batzuetan aditua den pertsona baten ahotsetik planteatuko dira, baina gainera tailer honek gai garrantzitsuei buruz iritziak eman, gogoetak egin eta eztabaidatzeko aukera ematen die parte hartzen duten pertsonei adin-kolektibo guztietarako. Astean saio bat egingo da. Horietako bakoitzean gai batekin lotutako edukiak azalduko dira eta ariketa praktikoekin landuko dira.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GACU191018 Ostirala 16:30 -19:30 12 € 22 € 19/10/25 19/12/20 27
Tailer oso praktikoa, non ordenagailuen bidez konpetentzia digitalen munduan sartzeko aukera izango baita. Berriak eskuratuz edo aurretiaz dituztenak hobetuz. Tailerra emango duen persona: FRANCISCO JOSE MARTINEZ CORRAL.

Tailer honen xedea parte hartzen duten pertsonak gaitzea da informazioa modu eraginkorrean bilatu, ebaluatu, erabili eta sor dezaten, modu horretan, bakoitzaren helmugetara iristeko (sozialak, okupazionalak eta hezkuntzarekin lotutakoak). IKT tresnek herritartasuna, hezkuntzaren aldaketak eta sareetan oinarritutako mugimenduak lantzeko aukera ematen dute, arrakala digitala alboratuz. Prestakuntza-saioen funtsean metodologia aktibo bat egongo da, ariketa praktikoak eta egunerokotasunean erraz aplikatzekoak oinarri izanik.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAOFI191016 Asteazkena 16:30 -19:30 12 € 22 € 23/10/16 19/12/18 27
Helburua parte hartzen duten pertsonak irri egin eta irri eginaraztea da, baina irudimena eta sormena sustatuz. Erabilitako teknika eta formatuak oso anitzak izango dira. Tailerra emango duen persona: PAULA ORTIZ DE SALIDO.

Irri egitearen onurak amaiezinak dira, estresa desagerrarazten du, tentsioak askatzen ditu, minak arintzen ditu, gatazkak ebazten ditu, eta lagungarri da norberaren hazkuntza prozesurako. Alde horretatik, tailer hau hitz egin, irri egin eta umoreari, alaitasunari eta jolasari buruz pentsatzeari so dago. Espazio parte-hartzaile eta ludiko bat sortuko da. Bertan taldeko tekniken bidez irri eginaraziko da eta harekin eduki ezberdinak landuko dira pixkanaka.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAHU191114 Osteguna 11:00 -13:00 8 € 18 € 19/11/14 19/12/19 12
Berriki aro berri horretan sartu diren edo laster aro hori hasiko duten pertsonei zuzendua. Aro berriarekin lotutako alderdi asko landuko dira, hartarako prestatzeko helburuarekin. Tailerra emango duen persona: LAURA RUIZ LOPEZ DE CASTRO.

Tailer honetan parte hartzen duten pertsonek erretiroaren aroa ikuspegi baikor eta aktibo batetik begiratzea da xedea, aro horrekin lotura duten 5 eduki-bloke landuz eta hura modu baikor eta eraikitzaile batean biziz. Inguruneko beste pertsona batzuengandik eskuratutako ikaskuntzak hedatu eta zabaltzeko premia eta desira sortzeko eta programaren esperientzia bizi ostean ildo horretan lan egiten jarraitu nahi izateko dinamikak landuko dira parte hartzen duten pertsonengan.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAJU191017 Osteguna 16:30 -19:30 8 € 18 € 24/10/17 19/11/07 9
Tailer honetan argazkiak egitearen artea baliatu nahi da gure Bilbo Handiaren historian barna bidaiatzeko. Tailerra emango duen persona: JAVIER ALONSO TORRE.

Tailer honetan parte hartzen duten pertsonek eskuragarri dituzten tresnak ahalik eta gehien aprobetxatuko dituzte argazkien bidez beren adierazpenak agertzeko. Gainera, beren begiekin ikusiko dute, irudien kalitatea hura hartzen duen begiradaren baitan dagoela gehiago kamerak dituen ezaugarrietan baino. Ikaskuntza honen bidez Bilboko gertaera historikoak ikasi edota oroitu ahalko dituzte.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAFO191014 Astelehena 16:30 -19:30 12 € 22 € 19/10/21 19/12/16 27
Tailer dibertigarri, praktiko eta hezigarri honetan parte hartzen duten pertsonek aholkuak jasoko dituzte, trikimailuak ikasiko dituzte eta baliabideak partekatuko dituzte ZORIONTASUN deritzon horren antzeko zerbait erdiesteko.Tailerra emango duen persona: PAULA ORTIZ DE SALIDO.

Jarrera positibo bat mantentzea zail samarra dirudi gaur egun, haatik, hori posible da; horretarako, kontuan izan behar da modu baikorrean bizitzeko ez dela aski hori zilegi dela jakitearekin, hori praktikan ipini behar da. Abiapuntutzat hartuz gogamenerako ezinezkoa dela aldi berean kontrajarriak diren bi jarrera pentsatu edo mantentzea, ezintasun hori baliatu egin daiteke, desiratzen ez den jarrera baikorragoa den beste batekin aldatuz. Hainbat jarduera egingo dira: ludikoak, sormenezkoak, gogoeta (norbanakoa eta taldekoa). Horrez gain, bizipenak partekatu eta gure bizi-kalitatea hobetzeko lagungarri izan daitezkeen aldaketak eraiki ahalko ditugu.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GAACT191205 Osteguna 16:30 -19:30 8 € 18 € 19/12/05 19/12/19 9

Astean topaketa bat egitea da xedea. Topaketa horretan parte hartzen duten pertsonentzat interesgarriak diren gaiak landuko dira teknika ezberdinak baliatuz. Teknika horiek parte-hartzaileek erabakiko dituzte: zinema, tertulia, konferentzia, etab. Tailerra emango duen persona: ANDREA ESTANCONA LOROÑO -JUAN PABLO ORDUÑEZ MAWATREES.

Tailer honen helburua parte hartzen duten pertsona guztiek iritziak eman eta parte hartzeko espazio bat sortzea da. Gai ezberdinak gai jakin batzuetan aditua den pertsona baten ahotsetik planteatuko dira, baina gainera tailer honek gai garrantzitsuei buruz iritziak eman, gogoetak egin eta eztabaidatzeko aukera ematen die parte hartzen duten pertsonei adin-kolektibo guztietarako. Astean saio bat egingo da. Horietako bakoitzean gai batekin lotutako edukiak azalduko dira eta ariketa praktikoekin landuko dira.

Tailerra Kod. Egunak Ordutegia BBK Prezioa Prezioa Aktibitate hasiera Aktibitate amaiera Orduak
GACU191115 Ostirala 16:30 -19:30 8 € 10 € 19/11/15 19/12/20 15
Helbidea

Ronda kalea z/g

Zenbakia

94 416 46 46

Emaila

sasoiko@bbk.eus